Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Tiếp cận nước sạch do doanh nghiệp tư nhân cung cấp vùng nông thôn Việt Nam

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu xem liệu người nghèo có bị gạt ra ngoài khi dịch vụ cấp nước sạch được doanh nghiệp tư nhân cung cấp ở mức giá cao hơn so với các đơn vị cung cấp khác hay không. Nghiên cứu cũng nhằm mục đích tìm hiểu những trở ngại người nghèo gặp phải khi đấu nối nước, đồng thời xác định những chiến lược có thể hỗ trợ nhiều người nghèo hơn trong việc tiếp cận và sử dụng nước sạch cũng như các chiến lược giảm thiểu bất bình đẳng trong việc cung cấp nước sạch.

Nghiên cứu chỉ ra rằng theo thống kê, nếu không có các cơ chế hỗ trợ (đôi khi kể cả có hỗ trợ) thì người nghèo ít có khả năng được đấu nối nước sạch hơn so với nhóm không nghèo.  Khả năng chi trả là nguyên nhân chính khiến các hộ gia đình không đấu nối với hệ thống cấp nước. Loại hình cung cấp dịch vụ (doanh nghiệp tư nhân hay các loại hình cung cấp dịch vụ khác) không phải là yếu tố quyết định, ảnh hưởng đến tỷ lệ đấu nối nước trong nhóm hộ nghèo. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cần chú trọng sâu sắc đến việc xây dựng năng lực và hệ thống quy định, chính sách thay vì sự quan tâm hạn chế tới khâu xây dựng và đầu tư ban đầu. Nghiên cứu cũng cho thấy cần xây dựng và thực thi các cơ chế hỗ trợ cho người nghèo.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.