Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Câu chuyện của bà Mai

"...Từ trước đến nay do điều kiện khó khăn nên bà chưa lắp được nước sạch, nhờ có dự án WOBA quan tâm đến những hộ khó khăn yếu thế nhất nên bà Mai đã có nước sạch dẫn đến tận nhà để sử dụng, đỡ vất vả và nguy hiểm cho bà mỗi khi đi xin…

WOBA Việt Nam

Dự án Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả do Phụ nữ làm chủ (WOBA) Việt Nam được thiết kế và triển khai bởi tổ chức Đông Tây Hội Ngộ nhằm giải quyết những thách thức và bất bình đẳng trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh…

Trung tâm Tri thức

Trung tâm Tri thức là một sáng kiến ​​của Dự án Cải thiện Vệ sinh và Nước sạch dựa vào Kết quả do Phụ nữ làm chủ (WOBA) của tổ chức Thrive/ East Meets West, được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc thông qua Quỹ Water for Women.

WOBA Campuchia

WOBA Campuchia là một chương trình do Thrive / East Meets West (EMW) thiết kế và thực hiện nhằm giải quyết những thách thức và bất bình đẳng trong lĩnh vực nước sạch, vệ sinh (WASH) nông thôn tại Campuchia.

Câu chuyện về trạm y tế xã Quý Hòa

"... Việc trạm y tế được quan tâm cải tạo nâng cấp các hạng mục tiếp cận dành cho người khuyết tật đem đến nhiều ý nghĩa thay đổi, nâng cao nhận thức của người người dân, của đội ngũ nhân viên trạm y tế cần quan tâm tạo môi trường bình đẳng…

Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ hỗ trợ phụ nữ nghèo, khuyết tật tiếp cận nhà vệ sinh và nước sạch

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ cùng các đối tác Trung ương và địa phương tổ chức Hội thảo tham vấn giải pháp và vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh,…