Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Câu chuyện chị Khiêm

Trở lại thăm gia đình chị Hà Thị Khiêm sau gần 2 năm, tôi và chị Nhuần chủ tịch HPN xã Cẩm Thịnh rất vui mừng cho sự đổi thay của gia đình chị. Cách đây hai năm về trước, khi chúng tôi đến khảo sát thông tin gia đình chị Khiêm, một hộ…

“NIỀM VUI” ĐẾN MỌI NHÀ

Là thành viên Ban QLDA “Cải thiện Vệ sinh và Nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - gọi tắt WOBA” –Hợp phần nước sạch, Dự án được Tổ chức East Meets West Foundation tài trợ, trong công việc tôi thường đi thực tế trên địa bàn 03…

HỘI NGHỊ SƠ KẾT DỰ ÁN WOBA NĂM 2021

Sáng ngày 21/12/2021, tổ chức Đông Tây Hội Ngộ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức thành công “Hội nghị sơ kết dự án WOBA năm 2021 và tập huấn nâng cao năng lực cho đối tác các tỉnh” với gần 60 người tham dự theo hình thức…