Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Không ai bị bỏ lại phía sau: Bài học kinh nghiệm từ việc thực hiện bình đẳng giới và hòa nhập xã hội…

Trong vòng 3 thập kỷ qua, tổ chức Đông Tây Hội ngộ (Thrive Network/East Meet West - TN/EMWF), với sứ mệnh cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống thông qua các chương trình dựa trên thực chứng trong lĩnh vực nước sạch - vệ sinh, đã giúp…

Những thách thức trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn lồng ghép ứng phó với…

Trước những thách thức liên quan đến khí hậu và hệ thống chính sách, tổ chức Đông Tây Hội ngộ (EMWF), một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động ở Đông Nam Á, đã thực hiện thí điểm xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn có khả năng chống chịu…

Bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ trong các doanh nghiệp nước sạch – vệ sinh tại Campuchia:…

Tài liệu này tập hợp cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn của các tổ chức dân sự xã hội (CSO) đang hợp tác với phụ nữ trong các doanh nghiệp nước sạch - vệ sinh ở Campuchia. Tài liệu này được thực hiện nhằm tổng hợp các nghiên cứu và…