Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Những thách thức trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn lồng ghép ứng phó với…

Trước những thách thức liên quan đến khí hậu và hệ thống chính sách, tổ chức Đông Tây Hội ngộ (EMWF), một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động ở Đông Nam Á, đã thực hiện thí điểm xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn có khả năng chống chịu…