Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Những thách thức trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu: những quan sát sơ bộ từ hoạt động thí điểm tại khu vực nông thôn Việt Nam

Trước những thách thức liên quan đến khí hậu và hệ thống chính sách, tổ chức Đông Tây Hội ngộ (EMWF), một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động ở Đông Nam Á, đã thực hiện thí điểm xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn có khả năng chống chịu với khí hậu (CRWSP) tại hai tỉnh nông thôn của Việt Nam là Nghệ An và Bến Tre. Kế hoạch này là một phần của dự án Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ (WOBA) do Bộ Thương mại và Ngoại giao Australia tài trợ. Hoạt động thí điểm này nhằm xác định những trở ngại cũng như yếu tố thuận lợi trong việc thực hiện CRWSP và đưa ra những khuyến nghị để thực hiện CRWSP một cách hiệu quả tại khu vực nông thôn Việt Nam. Ở cấp độ vĩ mô hơn, hoạt động này nhằm mục đích xây dựng bằng chứng cho việc thực hiện hiệu quả CRWSP ở các khu vực khác trong cả nước và góp phần vận động chính sách dựa trên bằng chứng cho CRWSP ở các quốc gia có mức độ dễ bị tổn thương tương tự với biến đổi khí hậu.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.