Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Giồng Trôm: Dự án Woba góp phần xây dựng tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới

Nói về cách vận động để chị em tham gia dự án, chị Trương Thị Ngọc Nhiễm - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hưng Lễ cho biết: “Mục tiêu của dự án là hỗ trợ cho đối tượng là yếu thế, đối tượng phụ nữ dễ bị tổn thương, cho nên từ đó chúng tôi…

Câu chuyện về trạm y tế xã Quý Hòa

"... Việc trạm y tế được quan tâm cải tạo nâng cấp các hạng mục tiếp cận dành cho người khuyết tật đem đến nhiều ý nghĩa thay đổi, nâng cao nhận thức của người người dân, của đội ngũ nhân viên trạm y tế cần quan tâm tạo môi trường bình đẳng…