Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Câu chuyện về trạm y tế xã Quý Hòa

"... Việc trạm y tế được quan tâm cải tạo nâng cấp các hạng mục tiếp cận dành cho người khuyết tật đem đến nhiều ý nghĩa thay đổi, nâng cao nhận thức của người người dân, của đội ngũ nhân viên trạm y tế cần quan tâm tạo môi trường bình đẳng…

Mong ước giản dị

Ngày khởi công công trình thế kỷ nhà bà (nói vui theo cách của các chị phụ nữ) hơn chục người có cả gia chủ, các chị phụ nữ, hàng xóm giúp mẹ con bà vận chuyển vật liệu, thu dọn góc nhà để xây dựng. Tiếng cười nói rôm rả, làng quê là vậy,…