Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

HỘI NGHỊ SƠ KẾT DỰ ÁN WOBA NĂM 2021

Sáng ngày 21/12/2021, tổ chức Đông Tây Hội Ngộ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức thành công “Hội nghị sơ kết dự án WOBA năm 2021 và tập huấn nâng cao năng lực cho đối tác các tỉnh” với gần 60 người tham dự theo hình thức…

Lễ ký kết và công bố dự án WOBA

Tại Hà Nội, ngày 13/9/2018 đã diễn ra Lễ ký kết và công bố Dự án Cải thiện Vệ sinh và Nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ WOBA (CHOBA giai đoạn 3) giữa Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.