Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Phiếu chấm điểm của người dân – cơ hội để khách hàng của dịch vụ cấp nước nông thôn phản hồi về dịch vụ

Mục đích thực hiện chương trình Khách hàng chấm điểm là nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước và, ở một mức độ hạn chế hơn, dịch vụ vệ sinh bằng cách cải thiện tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Trong bối cảnh thể chế riêng biệt của Việt Nam, điều này được thực hiện thông qua việc (i) trao cho người dân/khách hàng sử dụng nước cơ hội nêu phản hồi; (ii) tạo nền tảng vững chắc hơn để chính quyền cấp tỉnh và địa phương quản lý tốt hơn dịch vụ nước sạch – vệ sinh; và (iii) thay đổi văn hóa tổ chức và hệ thống ưu đãi trong phạm vi các công trình và hệ thống cấp nước.

 

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.