Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Đào tạo trực tuyến về bình đẳng giới và hòa nhập xã hội trong khuôn khổ dự án WOBA

Trong khuôn khổ dự án WOBA, có 2 mục tiêu chính được xác định, bao gồm (i) tăng mức tiếp cận dịch vụ nước sạch – vệ sinh một cách công bằng cho các cộng đồng nghèo và dễ bị tổn thương ở vùng nông thôn Việt Nam; và (ii) nâng cao bình đẳng giới và sự tham gia của phụ nữ thông qua thực hiện chương trình và đưa ra quyết định.

Hướng tới những mục tiêu này, dự án WOBA đã tiến hành nhiều hoạt động nâng cao năng lực nhằm cải thiện kiến thức và kỹ năng về bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, tăng cường tiếp cận cho các nhóm yếu thế, đặc biệt là người khuyết tật, trong lĩnh vực nước sạch – vệ sinh cho các bên tham gia dự án, cụ thể là cán bộ Hội Phụ nữ (HPN) các cấp, cán bộ ngành y tế dự phòng và khối tư nhân. Các hoạt động này thường được tiến hành dưới dạng tập huấn trực tiếp, thực địa, tham quan, hội thảo chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, việc di chuyển và tập hợp đông người bị hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch. Điều này khiến cho việc tổ chức các hoạt động dự án, đặc biệt là các đợt tập huấn theo cách thông thường, trở nên khó khăn và không được khuyến khích. Trước yêu cầu cấp bách vừa phải đảm bảo tiến độ dự án vừa chống dịch an toàn và hiệu quả, dự án WOBA đã có sáng kiến phát triển nền tảng và chương trình tập huấn trực tuyến nhằm tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ HPN các cấpđồng thời duy trì vai trò là kênh truyền dẫn tri thức, tạo điều kiện để các bên liên quan chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm. Ngoài ra, hiện nay tại nhiều địa bàn dự án tình trạng luân chuyển, tái cơ cấu đội ngũ cán bộ địa phương diễn ra phổ biến, đặc biệt ở các cơ quan đối tác của dựa án, dẫn đến sự gián đoạn trong quá trình quản lý, giám sát hoạt động dự án. Việc xây dựng nền tảng và triển khai tập huấn trực tuyến sẽ góp phần duy trì tính liên tục trong truyền đạt và tiếp nhận thông tin, tri thức và kinh nghiệm liên quan tới dự án, qua đó giảm thiểu sự gián đoạn này.  

Buổi đào tạo trực tuyến về bình đẳng giới và hòa nhập xã hội (GESI) đã được tổ chức ngày 23 tháng 3 năm 2021 với sự tham gia của Hội Phụ nữ 5 tỉnh dự án WOBA và cán bộ dự án WOBA. Thông tin chi tiết của buổi đào tạo được cung cấp trong video ghi hình đính kèm. Một video hướng dẫn thực hành nội dung tập huấn sẽ được Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trung ương xây dựng và chia sẻ trong thời gian tới.

Giảng viên: Nguyễn Thị Lan Anh, người sáng lập kiêm Giám đốc Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng

 

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.