Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Đào tạo trực tuyến về kỹ năng lãnh đạo và quản lý của phụ nữ trong dự án WOBA

Với 2 mục tiêu chính gồm (i) tăng mức tiếp cận dịch vụ nước sạch – vệ sinh một cách công bằng cho các cộng đồng nghèo và dễ bị tổn thương ở vùng nông thôn Việt Nam; và (2) nâng cao bình đẳng giới và sự tham gia của phụ nữ thông qua thực hiện chương trình và đưa ra quyết định, dự án WOBA đã tiến hành nhiều hoạt động nâng cao năng lực nhằm cải thiện kiến thức và kỹ năng bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, tăng cường tiếp cận cho các nhóm yếu thế, đặc biệt là người khuyết tật trong lĩnh vực nước sạch – vệ sinh cho các bên tham gia dự án, cụ thể là cán bộ Hội Phụ nữ các cấp, cán bộ ngành y tế dự phòng và khối tư nhân. 

Một trong các hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý dự án hướng tới mục tiêu thứ hai là buổi đào tạo trực tuyến được tổ chức ngày 23 tháng 3 năm 2021. Thông tin chi tiết của buổi tập huấn được cung cấp trong video đính kèm. Một video hướng dẫn tập huấn cụ thể sẽ được Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trung ương xây dựng và chia sẻ trong thời gian tới.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.