Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Đào tạo trực tuyến về kỹ năng lãnh đạo và quản lý của phụ nữ trong khuôn khổ dự án WOBA

Ngày 23 tháng 3 năm 2021, tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tổ chức một buổi tập huấn cho các bên tham gia dự án nhằm nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý dự án, hướng tới mục tiêu thứ 2 của dự án đó là nâng cao bình đẳng giới và sự tham gia của phụ nữ thông qua triển khai chương trình và đưa ra quyết định. 

Giảng viên: Nguyễn Thị Tuyết Mai, nguyên Trưởng ban Gia đình Xã hội, Trung ương HLHPN Việt Nam.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.