Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Nghiên cứu khả thi về quản lý phân bùn thải tại Bến Tre

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá chuỗi cung ứng dịch vụ quản lý phân bùn thải hiện có và tính khả thi của công nghệ xử lý phân bùn thải tại tỉnh Bến Tre.

Việc đánh giá chuỗi cung ứng dịch vụ quản lý phân bùn thải phản ánh những bất cập trong khung cơ chế, quy định và hệ thống hạ tầng, cũng như những khía cạnh nhận thức, tài chính và quản lý ở cấp hộ gia đình và cấp chính quyền. Nghiên cứu chỉ ra rằng dựa trên kết quả khảo sát thị trường, người sử dụng dịch vụ sẵn sàng chấp nhận sản phẩm cuối của quá trình xử lý phân bùn nếu chi phí tương đương với loại phân bón hay loại thức ăn chăn nuôi hiện đang được sử dụng.

.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.