Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp tư nhân cung cấp nước sạch, vệ sinh ở nông thôn Việt Nam

Trong năm 2022, nhóm nghiên cứu thuộc dự án WOBA đã thực hiện một nghiên cứu rà soát sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp tư nhân cung cấp nước sạch, vệ sinh (NS-VS) ở nông thôn Việt Nam nhằm hiểu rõ hơn về các rủi ro tài chính phổ biến có tác động tiêu cực đến lợi nhuận và hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp NS-VS. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng các rủi ro tài chính trong các dự án theo hình thức đối tác công tư thường liên quan đến những yếu tố gây gia tăng chi phí dự án/dòng tiền và giảm lợi nhuận/dòng tiền. Các rủi ro chủ yếu bắt nguồn từ bốn lĩnh vực chính: chi phí xây dựng, chi phí vận hành và bảo trì, chi phí tài chính và doanh thu vận hành.

Đánh giá nhanh đưa ra một bản đồ cho các đơn vị cung cấp dịch vụ NS-VS khối tư nhân cũng như các đối tác chính phủ, giúp họ nắm được trách nhiệm của mình, các rủi ro trong phạm vi trách nhiệm để từ đó, xây dựng các chiến lược để triển khai nhiều dự án cho khu vực công theo hình thức đối tác công tư có sử dụng hình thức trao trợ cấp với một mức sinh lời thỏa đáng cho khối tư nhân. Kết quả của bản thu nhận tổng quát cung cấp thông tin chi tiết cho các nhà đầu tư và nhà tài trợ trong nước cũng như quốc tế về các rủi ro tài chính phổ biến đối với các doanh nghiệp WASH ở nông thôn Việt Nam, đồng thời đưa ra các khuyến nghị về các giải pháp hiệu quả nhằm đối phó với những rủi ro này trong quá trình theo đuổi các cơ hội cung cấp dịch vụ NS-VS theo hướng bao trùm.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.