Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ trong các doanh nghiệp nước sạch – vệ sinh tại Campuchia: tổng hợp các nghiên cứu gần đây

Tài liệu này tập hợp cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn của các tổ chức dân sự xã hội (CSO) đang hợp tác với phụ nữ trong các doanh nghiệp nước sạch – vệ sinh ở Campuchia. Tài liệu này được thực hiện nhằm tổng hợp các nghiên cứu và đánh giá thành một nguồn tham khảo tập trung, dễ tiếp cận, cung cấp những thông tin chuyên sâu cũng như khuyến nghị đúc rút từ tất cả các nghiên cứu đơn lẻ với mục tiêu tác động đến các hoạt động thực tiễn.

Viện Nghiên cứu tương lai bền vững thuộc Đại học Công nghệ Sydney (ISF-UTS) đã rà soát các nghiên cứu liên quan và mới được xuất bản bằng tiếng Anh, cũng như liên hệ trực tiếp với các CSO trong lĩnh vực nước sạch – vệ sinh, đề nghị tiếp cận các báo cáo, nghiên cứu, tài liệu có thể chia sẻ liên quan tới những công việc, hoạt động mà các tổ chức này đang hợp tác thực hiện với các doanh nghiệp nước sạch – vệ sinh do phụ nữ làm chủ ở Campuchia. Tài liệu này có sự đóng góp của 4 tổ chức CSO, gồm East Meets West Cambodia, iDE, SHE Enterprises, và WaterShed.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.