Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Ghi chú tóm tắt cho Hội nghị Sơ kết Một năm dự án WOBA – Tháng 12, 2021

Ghi chú tóm tắt này cung cấp các thông tin mới nhất về dự án WOBA cho đến tháng 12 năm 2021. Ghi chú tóm tắt kết quả WASH, những thành tựu chính của hai thí điểm đó là Quản lý phân bùn thải và Xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn lồng ghép ứng phó với biến đối khí hậu, những phát hiện chính từ việc triển khai thực hiện giai đoạn đầu tiên của hợp phần Ứng phó với dịch COVID-19 cũng như từ Đánh giá giữa kỳ. Ghi chú tóm tắt cũng đồng thời đưa ra các khuyến nghị nhằm hướng dẫn ưu tiên nguồn lực và các hoạt động cho phần còn lại của dự án.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.