Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Sản phẩm rửa tay và tuyên truyền vệ sinh ở nông thôn Việt nam: Nghiên cứu ứng phó với dịch COVID

Song hành cùng với các chiến lược ứng phó với dịch COVID-19 của chính phủ Việt Nam cũng như các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tổ chức Đông Tây Hội ngộ đã hỗ trợ các tỉnh ngăn chặn sự lây truyền của dịch bệnh tại cấp địa phương thông qua việc triển khai Dự án Ứng phó COVID-19 (Giai đoạn 1) từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2020 trong khuôn khổ dự án WOBA Việt Nam. Các hoạt động thực hiện chính bao gồm (1) phân phối 1672 bồn rửa tay di động cho 172 trạm y tế xã, 172 trường mẫu giáo, 980 hộ gia đình khó khăn (GESI) tại 5 tỉnh (Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bến Tre); (2) phân phối bể chứa nước nhựa cho 200 hộ nghèo và GESI ở tỉnh Bến Tre dùng để chứa nước sạch và thu gom nước mưa , phục vụ mục đích giữ gìn vệ sinh; và (3) truyền thông rửa tay và các biện pháp giữ vệ sinh ở năm tỉnh do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (HPN) phối hợp với Ban Quản lý Dự án xã thực hiện.

Sử dụng phương pháp nghiên cứu điển hình và thu thập dữ liệu hỗn hợp, nghiên cứu cho thấy những tác động tích cực của công tác truyền thông của HPN, trong đó “tự tin khi biết rửa tay đúng cách” là tác động đáng kể nhất. Hơn thế nữa, phát hiện này lặp lại những nghiên cứu đã thực hiện về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của truyền thông thay đổi hành vi, bao gồm (1) thời lượng và tần suất truyền thông; (2) sự kết hợp của các thông điệp ngắn với các dấu hiệu trực quan; và (3) uy tín của nhà truyền thông.

Vui lòng xem tóm tắt báo cáo nghiên cứu tại đây.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.