Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Hiệu quả dự án WOBA trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Dự án WOBA Hòa Bình nhằm cải thiện sức khỏe cộng đồng và bình đẳng giới thông qua hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng dễ bị tổn thương; huy động thêm nguồn lực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đảm bảo tính bền vững, bình đẳng xã hội; tăng cường xã hội hóa việc vận động xây dựng công trình vệ sinh đạt chuẩn và cấp nước nông thôn.

Tập trung nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và hộ dễ bị tổn thương, dự án WOBA giúp hàng nghìn hộ dân ở 3 huyện: Lạc Sơn, Tân Lạc, Yên Thủy cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Hộ bà Bùi Thị Quẳn, thôn Khen 1, xã Bình Hẻm (Lạc Sơn) thuộc hộ phụ nữ nghèo GESI – (gia đình có người khuyết tật (NKT), được Hội LHPN các cấp lựa chọn, đề xuất và được Ban quản lý dự án “Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ WOBA” quyết định hỗ trợ xây dựng công trình mẫu tiếp cận cho NKT.

Từ 7 triệu đồng dự án hỗ trợ cùng với anh em, làng xóm, hội viên Hội LHPN xã góp công đã giúp gia đình bà xây dựng được công trình vệ sinh trị giá hơn 10 triệu đồng. Công trình có tiếp cận hỗ trợ NKT nên thuận tiện cho NKT và người chăm sóc đỡ vất vả hơn.

Với trạm y tế xã Quý Hòa (Lạc Sơn), công trình nhà vệ sinh (NVS) cho NKT được dự án WOBA hỗ trợ đã xây dựng, hoàn thiện và đưa vào sử dụng trị giá 41,93 triệu đồng, đem lại tiện ích hỗ trợ người khó khăn trong vận động.

Trưởng Ban Gia đình xã hội – kinh tế (Hội LHPN tỉnh) Ngô Thị Thủy cho biết: Dự án WOBA được ký kết triển khai giữa tổ chức Đông Tây Hội Ngộ và T.Ư Hội LHPN Việt Nam từ tháng 9/2018, thực hiện đến hết tháng 8/2022. Hòa Bình là 1 trong 5 tỉnh triển khai dự án với tổng nguồn vốn dự kiến 4,7 tỷ đồng (kinh phí dự án trên 3 tỷ đồng; kinh phí đối ứng UBND tỉnh trên 1,6 tỷ đồng), nhằm xây dựng các công trình vệ sinh đạt chuẩn Bộ Y tế và đấu nối các công trình nước sạch cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có đối tượng dễ bị tổn thương. Tỉnh sẽ thực hiện chỉ tiêu 3.800 NVS (3.000 hộ nghèo, cận nghèo; 600 hộ GESI; 200 hộ không nghèo xây dựng theo hình thức SANOBA).

Triển khai dự án, Hội LHPN các cấp đã tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành quyết định thành lập Ban quản lý dự án WOBA – hợp phần vệ sinh tại 25 xã của 3 huyện: Lạc Sơn, Tân Lạc, Yên Thủy (sau sáp nhập còn 22 xã).

Qua khảo sát 15.265 hộ/275 xóm/25 xã có 7.764 hộ nghèo, cận nghèo chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh (NTHVS), chiếm 62%; hộ GESI nghèo, cận nghèo chưa có NTHVS chiếm 67%; hộ GESI không nghèo chiếm 36%. Trong đó, 9.301 hộ thuộc nhóm hưởng lợi của 25 xã dự án.

Dự án triển khai tại 25 xã được các cấp, ngành quan tâm, ủng hộ, thực hiện đúng quy trình, thủ tục. Ban quản lý dự án cấp xã có sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể và các trưởng thôn. Trong năm 2020, đã tổ chức tập huấn TOT cấp tỉnh cho 49 người là cán bộ dự án Hội LHPN cấp tỉnh, huyện, chủ tịch, phó chủ tịch, chi hội trưởng phụ nữ 25 xã dự án về kiến thức, kỹ năng truyền thông vận động làm NVS, thực hiện vệ sinh cộng đồng và các quy trình, thủ tục đăng ký, nghiệm thu NVS… Cùng với đó, tổ chức tập huấn 5 lớp cho 115 thợ xây về các mẫu NTHVS dành cho NKT khu vực nông thôn. Trong năm, đã xây dựng 15 công trình NVS cho gia đình có NKT, trị giá 84,24 triệu đồng; triển khai gói hỗ trợ ứng phó dịch Covid-19 trị giá trên 308,5 triệu đồng, với các sản phẩm như: 475 bồn rửa tay lavabo, 2.250 sản phẩm truyền thông cụ thể, 50 thiết bị cho 25 trạm y tế, 250 thiết bị cho 25 trường mầm non, 175 thiết bị cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ dễ bị tổn thương; tổ chức 4 cuộc truyền thông sử dụng thiết bị rửa tay với xà phòng tại 4 trường mầm non.

Tình từ cuối năm 2018 đến hết tháng 6/2021, dự án đã kiểm tra và trả thưởng được 12 đợt, tổng số 2.894 hồ sơ NVS, trong đó có 2.352 hộ nghèo, cận nghèo, 496 hộ GESI; 46 hộ SANOBA.

Hồng Duyên – Báo Hòa Bình
Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.