Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Họp giao ban BQL dự án WOBA huyện Can Lộc

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo

Sáng ngày 27/2, Ban quản lý dự án Woba huyện Can Lộc tổ chức Hội nghị giao ban dự án cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ – Woba (CHOBA giai đoạn 3) cấp xã lần thứ 2 năm 2021.

Đến dự có đại diện thường trực Hội LHPN tỉnh, đại diện tổ chức Đông Tây Hội ngộ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban quản lý dự án huyện Nguyễn Tiến Dũng, các đồng chí thường trực Hội LHPN huyện, các thành viên Ban quản lý, Tổ trưởng tổ giúp việc dự án Woba huyện Can Lộc, trưởng, phó Ban quản lý dự án Woba cấp xã, thị trấn.

 

Đại diện Phòng TC-KH phát biểu tại hội nghị

Thực hiện kế hoạch triển khai dự án cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ (Gọi tắt là Woba) của Ban quản lý dự án tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua sau khi thống nhất chủ trương, kế hoạch giữa các bên liên quan, Hội LHPN tỉnh đã chọn 35 xã thuộc các huyện: Hương Sơn, Can Lộc, Cẩm Xuyên để thực hiện hợp phần vệ sinh; chọn 7 công trình cấp nước thuộc 20 xã của 5 huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà, Can Lộc và Hương Khê để thực hiện hợp phần nước sạch.

Đại diện tổ chức Đông Tây Hội Ngộ phát biểu tại hội nghị

Tại Can Lộc, Ban quản lý dự án huyện đã chọn 13 xã để triển khai thực hiện. Để dự án có hiệu quả, thực sự đến với cộng đồng, Ban quản lý dự án Woba huyện đã tập trung chỉ đạo Ban quản lý dự án các xã, thị trấn bám sát chỉ tiêu, lộ trình. Đã phối hợp tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức; cử tuyên truyền viên đến tận từng hộ gia đình tìm hiểu nhu cầu xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; nắm chắc các hộ dân thuộc đối tượng dự án; phấn đấu đưa dự án tiếp cận với các hộ yếu thế, dễ bị tổn thương trong cộng đồng.Hội LHPN huyện đã phối hợp với dự án hỗ trợ trao tặng 104 bộ sản phẩm Labobo, ghế, xô, xà phòng rửa tay cho 13 trường mầm non của 13 xã, thị trấn thuộc dự án. Tổ chức 01 buổi truyền thông rửa tay bằng xã phòng và phòng chống dịch Covid-19 tại Trường Mầm non Thiên Lộc với 420 học sinh tham gia.Ban quản lý dự án huyện đã phối hợp, tiến hành thẩm định đầu ra tại các xã, thị trấn và đã giải ngân được 419/528 hộ, trong đó hộ cận nghèo 323 hộ (đạt 71%), hộ gesi 96/76 hộ (đạt 126%). Tổng số tiền thưởng cho các hộ dân là 476 triệu đồng, trong đó có một số đơn vị vượt chỉ tiêu được giao như Tùng Lộc (vượt 23 chỉ tiêu), Thiên Lộc (vượt 15 chỉ tiêu)… Sau khi hoàn thiện hồ sơ giải ngân, đã phối hợp với Phòng NN&PTNT kiểm tra đối chiếu với danh sách trình của Ban nông nghiệp xã hoàn thiện thủ tục thưởng hộ dân thuộc độ tượng hộ nghèo, cận nghèo theo Nghị quyết 123 của HĐND tỉnh. Kết quả, đến nay có 56 hộ/7 đơn vị đã trả thưởng với số tiền 132 triệu đồng

.

Đại diện Hội LHPN tỉnh: Thời gian qua, Can Lộc đã triển khai thực hiện dự án kịp thời để hỗ trợ cho người dân. Mặc dù giai đoạn đầu thực hiện còn khó khăn nhưng đã tập trung chỉ đạo thực hiện và bước đầu đạt kết quả tích cực.

Hội nghị đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện dự án như: Các địa phương mới tham gia dự án lần đầu nên còn lúng túng, gặp nhiều khó khăn, trùng lặp trong quá trình triển khai. Một số công trình vệ sinh còn mắc lỗi kỹ thuật; sự vào cuộc, đồng hành của chính quyền địa phương còn hạn chế, còn coi đây như là dự án của Hội phụ nữ; một bộ phận người dân chưa hiểu rõ tính chất của dự án…Từ những hạn chế đó, đại biểu cho rằng, cần phải tăng cường tuyên truyền để người dân, cán bộ phụ nữ cơ sở hiểu rõ về dự án Woba và nắm vững các nguồn xây dựng vệ sinh, nước sạch đang được thực hiện trên địa bàn để tránh chồng chéo.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng đánh giá cao sự vào cuộc của các địa phương cũng như vai trò tham mưu của Hội phụ nữ để dự án hoạt động hiệu quả.Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn có triển khai dự án kịp thời kiện toàn, bổ sung Ban quản lý dự án tại đơn vị mình; tập trung rà soát các đối tượng đảm bảo chính xác, xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết; tăng cường công tác tuyên truyền để mỗi người dân hiểu rõ mục tiêu và các bước thực hiện dự án; quan tâm đến đối tượng mới, đặc biệt là các đối tượng dễ bị tổn thương để có sự điều chỉnh phù hợp.

Theo Đạt Võ/canloc.hatinh.gov.vn

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.