Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Họp nội bộ và tập huấn tại Thanh Hóa và Hà Tĩnh tháng 3/2022

Nhằm giải quyết những thách thức và bất bình đẳng trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh (WASH) ở khu vực nông thôn Việt Nam, tổ chức Đông Tây Hội Ngộ (EMWF) đã tiến hành nhiều hoạt động nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, đơn vị cấp nước nông thôn tăng cường khả năng tiếp cận nước sạch, vệ sinh, nâng cao sức khỏe và hòa nhập cộng đồng cho các nhóm yếu thế, đặc biệt là người khuyết tật.

Ngày 09 và 11 tháng 3 , EMWF phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức họp nội bộ và tập huấn “Hướng dẫn xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn (KHCNAT) gắn với biến đổi khí hậu” cho các trạm nước tại Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Thông qua hoạt động này, người tham dự hiểu được các nguyên tắc cơ bản, phương pháp xây dựng và thực hiện KHCNAT theo các hướng dẫn của Bộ NN&PTNT và Tổ chức Y tế Thế giới, từ đó thực hành cập nhật sổ tay KHCNAT của đơn vị.

Các buổi họp nội bộ và tập huấn này nằm trong khuôn khổ dự án “Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ (WOBA)”, do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia tài trợ thông qua Quỹ Nước sạch cho Phụ Nữ và thực hiện bởi EMWF.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.