Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Khoản thưởng và phương pháp tiếp cận Vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ: đánh giá thử nghiệm những tác động trực tiếp và gián tiếp đối với vấn đề vệ sinh và sức khỏe

Nghiên cứu này phân tích và trả lời câu hỏi rằng việc kết hợp phương pháp hỗ trợ dựa trên kết quả (OBA) với phương pháp tiếp cận Vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ (CLTS) và phương pháp marketing trong lĩnh vực vệ sinh (SanMark) có mang lại kết quả tốt và nhanh hơn ở những thôn bản đạt được ODF (chấm dứt đi tiêu bừa bãi) so với việc áp dụng đơn lẻ từng phương pháp hay không. Nói cách khác, nghiên cứu đánh giá hiệu quả của việc kết hợp phương pháp OBA và CLTS. Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm xác định xem loại hình ưu đãi tài chính nào giúp tăng tỷ lệ xây và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh ở vùng nông thôn Lào, đồng thời xác định xem biện pháp can thiệp đó có giúp giảm tỷ lệ thấp còi ở trẻ em (được xác định theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới) hay không.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.