Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Các yếu tố phổ biến tác động đến triển khai hợp phần vệ sinh

Institutional factors affecting sanitation implementation

Báo cáo này trình bày những phát hiện, bài học kinh nghiệm và khuyến nghị của nghiên cứu nền tảng về Các yếu tố phổ biến tác động đến việc thực hiện hợp phần vệ sinh của dự án CHOBA 1.

Các phát hiện của nghiên cứu nêu bật những nhân tố quan trọng nhất trong việc triển khai dự án, bao gồm Ban quản lý dự án cấp xã, Hội Phụ nữ xã, tình nguyện viên, trưởng thôn, Ban chỉ đạo dự án cấp huyện và Hội Phụ nữ cấp huyện. Nghiên cứu cũng chỉ ra các yếu tố chủ đạo thúc đẩy hiệu quả thực hiện dự án ở cấp xã, trong đó có các khoản vay ưu đãi, giới thiệu và quảng bá các công nghệ xây nhà tiêu chi phí thấp. Tuy nhiên, dự án vẫn bỏ qua một số yếu tố quan trọng như tuân thủ quy định kỹ thuật và các nhóm thụ thưởng trọng tâm.

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.