Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Lễ ký kết và công bố dự án WOBA

Tại Hà Nội, ngày 13/9/2018 đã diễn ra Lễ ký kết và công bố Dự án Cải thiện Vệ sinh và Nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ WOBA (CHOBA giai đoạn 3) giữa Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Tham dự lễ ký kết có các đại biểu đến từ Bộ Ngoại giao Thương mại Úc, Tổ chức phi chính phủ Đông Tây Hội Ngộ, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Cục quản lý Môi trường Y tế và lãnh đạo UBND các tỉnh thực hiện dự án: Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Bến Tre.

Dự án nằm trong chương trình viện trợ của Quỹ Nước sạch cho phụ nữ thuộc Bộ Ngoại giao Thương mại Úc, do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với tổ chức Đông Tây Hội Ngộ thực hiện từ năm 2018 – 2022. Theo đó, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Cục Quản lý Môi trưởng Y tế sẽ là đơn vị phối hợp thực hiện các hợp phần Nước sạch và Vệ sinh. Dự án sẽ được triển khai ở 5 tỉnh (trong đó có 18 huyện và 173 xã) với tổng kinh phí 31,7 tỷ đồng, hỗ trợ 8.000 hộ nghèo, dễ bị tổn thương tiếp cận nước sạch và 20.000 hộ gia đình tiếp cận nhà tiêu hợp vệ sinh.

Theo Bà Belinda Abraham, Giám đốc Quốc gia của Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tại Việt Nam: “Người dân ở khu vực nông thôn cũng có quyền tiếp cận nước sạch giống như người dân ở khu vực đô thị. Nhiều người cho rằng việc xây dựng các công trình cấp nước sạch ở nông thôn là tốn kém, nhưng Bộ Ngoại giao Thương mại Úc và Việt Nam luôn quan tâm tới vấn đề nước sạch nông thôn”.

Dự án được thực hiện nhằm nâng cao sức khỏe và bình đẳng giới cho các hộ gia đình thu nhập thấp và dễ bị tổn thương tại Việt Nam thông qua tiếp cận với nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh một cách bền vững. Với cách tiếp cận dựa trên kết quả bằng nguồn đối ứng của chính quyền địa, cùng sự tham gia của khối tư nhân và thực hiện trao quyền cho phụ nữ.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.