Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Không ai bị bỏ lại phía sau: Bài học kinh nghiệm từ việc thực hiện bình đẳng giới và hòa nhập xã hội trong dự án WOBA Việt Nam

Trong vòng 3 thập kỷ qua, tổ chức Đông Tây Hội ngộ (Thrive Network/East Meet West – TN/EMWF), với sứ mệnh cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống thông qua các chương trình dựa trên thực chứng trong lĩnh vực nước sạch – vệ sinh, đã giúp ích cho những cộng đồng yếu thế tại châu Á. Trong khuôn khổ Quỹ Nước sạch cho Phụ nữ do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia tài trợ, dự án Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ (WOBA) tại Campuchia và Việt Nam mong muốn mở rộng phạm vi tiếp cận các dịch vụ nước sạch và vệ sinh tới những nhóm dễ bị tổn thương nhất, đồng thời tăng cường trao quyền cho phụ nữ với vai trò lãnh đạo trong lĩnh vực nước sạch – vệ sinh.

Tài liệu này chia sẻ kinh nghiệm cũng như các bài học từ dự án WOBA Việt Nam về xây dựng năng lực cho cán bộ và đối tác trong việc thực hiện bình đẳng giới và hòa nhập xã hội khi hoạch định và triển khai các chương trình nước sạch – vệ sinh nông thôn.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.