Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Phân tích chi phí vòng đời công trình cấp nước tư nhân tại khu vực nông thôn Việt Nam

Cho tới nay chưa có nhiều nghiên cứu về các chi phí liên quan tới việc cung cấp nước sạch bền vững, ổn định tại khu vực nông thôn Việt Nam. Việc nắm và hiểu rõ cấu trúc chi phí cấp nước nông thôn sẽ góp phần hỗ trợ chính phủ về mặt hoạch định chính sách, quy định, khối tư nhân về việc xây dựng khung giá nước, lập kế hoạch kinh doanh cũng như các tổ chức dân sự xã hội trong việc xây dựng các cơ chế hỗ trợ.

​Nghiên cứu này, được tiến hành theo hai giai đoạn, nhằm mục tiêu khảo sát một số doanh nghiệp cấp nước tư nhân để thu thập thông tin chi tiết và đánh giá cơ cấu chi phí vòng đời công trình cấp nước. Mục tiêu tổng thể của nghiên cứu là giúp các bên liên quan gồm chính phủ cấp trung ương và địa phương ở Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ cùng các nhà tài trợ, các đơn vị và doanh nghiệp cấp nước hiểu rõ hơn về chi phí và doanh thu trong quá trình vận hành của các hệ thống cấp nước có các quy mô khác nhau do nhiều loại hình khác nhau quản lý. Dự kiến kết quả nghiên cứu có thể hỗ trợ hiệu quả hơn các cơ quan chính phủ trong việc xây dựng chính sách, quy định và biện pháp ưu đãi dựa trên thực chứng, giúp các doanh nghiệp tư nhân lập kế hoạch kinh doanh và xây dựng khung giá nước và đấu nối nước, đồng thời giúp các tổ chức dân sự xã hội hình thành và duy trì các cơ chế hỗ trợ trọng tâm, kịp thời và thiết thực.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.