Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Khuyến khích hình thành thói quen – Thói quen rửa tay trong trường học

Nghiên cứu RCT (Thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên) này được thực hiện nhằm giải đáp những vấn đề về tác động của môi trường văn hóa – xã hội cụ thể đối với việc khuyến khích và tác động theo thời gian của việc khuyến khích đối với việc thay đổi hành vi của trẻ em, đặc biệt là hành vi rửa tay.

Nghiên cứu này lặp lại nghiên cứu đã thực hiện trước đây tại Bangladesh, qua đó chỉ ra rằng việc sơn vẽ hình ảnh khuyến khích thay đổi hành vi ở trường học giúp gia tăng đáng kể việc rửa tay với xà phòng sau khi đi vệ sinh. Ở Việt Nam, nghiên cứu cho thấy việc khuyến khích này có tác động tích cực đối với việc thực hành rửa tay, tuy nhiên tình trạng thiếu xà phòng và nước rửa tay vẫn là một hạn chế lớn.

 

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.