Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Cơ hội và rào cản với việc trao quyền cho phụ nữ trong lĩnh vực Nước sạch và Vệ sinh nông thôn: 5 nghiên cứu điển hình tại 5 xã thuộc dự án WOBA

Được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2022, mục đích của nghiên cứu này nhằm thu thập trải nghiệm về giới của phụ nữ trong dự án WOBA từ nhiều góc độ khác nhau: chính trị, công việc cũng như khởi nghiệp trong lĩnh vực NS-VS, cộng đồng, hộ gia đình. Nghiên cứu cũng phỏng đoán rằng phụ nữ phải có cơ hội tham gia và được trao quyền với tư cách là người sử dụng, người quản lý và tác nhân thay đổi trong hộ gia đình, cộng đồng, diễn đàn chính trị và doanh nghiệp của họ.

Nghiên cứu sử dụng phương pháp hỗn hợp với nhiều nghiên cứu điển hình, trong đó việc thu thập, kết quả và lồng ghép dữ liệu định lượng và định tính được sử dụng để cung cấp bằng chứng mạnh mẽ cho phân tích so sánh giữa và trong năm trường hợp của các xã. Khảo sát định lượng được thực hiện từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2022, dữ liệu định tính và dữ liệu thứ cấp cho năm nghiên cứu điển hình được thu thập vào tháng 7 năm 2022.

Kết quả cho thấy đặc tính của phụ nữ như cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao (từ góc độ cá nhân), có chồng và gia đình chồng hỗ trợ cũng như điều kiện kinh tế tốt (từ góc độ gia đình) và hỗ trợ từ cấp trên (từ góc độ xã hội) là cơ hội để phụ nữ tham gia vào các hoạt động xã hội, các vị trí lãnh đạo và được trao quyền. Mặt khác, phụ nữ vẫn phải đối mặt với nhiều hạn chế như định kiến ​​giới tự thu nhận (từ góc độ cá nhân), thiên chức làm mẹ cũng như ý kiến ​​của chồng và gia đình chồng (từ góc độ gia đình), và áp lực xã hội buộc phụ nữ phải chịu trách nhiệm chính cho việc nhà hoặc là người chăm sóc chính trong gia đình của họ (từ góc độ xã hội).

Nhấn vào đây để đọc báo cáo (tiếng Anh).

Các báo cáo liên quan:

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.