Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Những thách thức về mặt chính sách và quản trị trong việc quản lý lĩnh vực vệ sinh ở tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Báo cáo này nhằm cung cấp những thông tin chuyên sâu về mạng lưới quản trị nguồn nước thải và quản lý phân bùn thải trong ngành vệ sinh ở tỉnh Bến Tre, đồng thời tìm hiểu mức độ thực thi Nghị định 80/2014/ND-CP và các thông tư hướng dẫn đi kèm – những quy định mới nhất và hướng dẫn cụ thể về việc quản lý nước thải và hệ thống xả thải, trong đó có phân bùn thải.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.