Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Doanh nghiệp cấp nước nông thôn ở Campuchia: hướng đi để tăng cường trao quyền cho phụ nữ

Nghiên cứu này tìm hiểu mức độ được trao quyền, trong đó có mức độ cải thiện địa vị kinh tế, của phụ nữ thông qua việc sở hữu và quản lý các công trình cấp nước ở khu vực nông thôn Campuchia.

Nghiên cứu chỉ ra bốn trở ngại chính đối với việc thành lập và quản lý các công trình cấp nước mà các doanh nghiệp do nữ đứng đầu thường gặp phải. Các trở ngại liên quan đến vấn đề vận hành, các quy định quản lý của chính phủ, những khó khăn về nguồn vốn và tài chính cũng như nhu cầu hạn chế đối với dịch vụ nước sạch.

 

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.