Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Sổ tay đề xuất các mẫu nhà tiêu hợp vệ sinh cho người khuyết tật tại khu vực nông thôn

Sổ tay này là tài liệu tổng hợp, giúp trang bị cho cộng tác viên, cán bộ y tế và thợ xây tại các xã trên địa bàn dự án WOBA những kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết về nhà tiêu hợp vệ sinh cũng như các hạng mục tiếp cận tại các công trình công cộng cho người khuyết tật tại địa phương.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.