Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Đánh giá tác động của việc kết hợp giáo dục vệ sinh và tẩy giun – Khảo sát đầu vào về tình trạng phổ biến và mức độ nghiêm trọng của việc nhiễm các bệnh về giun truyền qua đất

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tác động của việc kết hợp tẩy giun và giáo dục vệ sinh đối với tình trạng nhiễm giun trong học sinh phổ thông.

Tình trạng nhiễm giun trong học sinh tiểu học trong tỉnh được khảo sát khá thấp, tuy nhiên ở một số huyện như Cẩm Khê và Tam Nông, tỷ lệ nhiễm ở mức trên 20%. Theo báo cáo của NIMPE (Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương), tỷ lệ tẩy giun ở Phú Thọ khá cao (trên 98%), do đó cần kết hợp giáo dục vệ sinh với việc tẩy giun cho học sinh tiểu học nhằm ngăn chặn tình trạng tái nhiễm giun, đặc biệt tại các huyện có tỷ lệ nhiễm cao và đặc biệt cao.

 

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.