Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Tác động của OBA và cơ chế marketing trong lĩnh vực vệ sinh đối với tỷ lệ sử dụng nhà vệ sinh của người nghèo và không nghèo ở Campuchia

Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định xem cơ chế marketing trong lĩnh vực vệ sinh cùng với khoản thưởng nhỏ dành cho nhóm khách hàng trọng tâm có thể thúc đẩy việc xây dựng và sử dụng nhà vệ sinh hay không. Mục tiêu của nghiên cứu là tính toán tỷ lệ gia tăng trong việc xây dựng và sử dụng nhà vệ sinh tại các thôn ấp áp dụng OBA hoặc cơ chế marketing hoặc áp dụng cả hai. Ngoài ra, nghiên cứu còn xác định những can thiệp cụ thể của chương trình CHOBA liên quan tới việc gia tăng tỷ lệ xây dựng và sử dụng nhà vệ sinh trong nhóm dân nghèo.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.