Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Tân Kỳ triển khai dự án cải thiện Vệ sinh và Nước sạch WOBA

Ngày 16/1/2019, tại xã Giai Xuân huyện Tân Kỳ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Hội LHPN huyện Tân Kỳ tổ chức tập huấn dự án “Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ WOBA” giai đoạn 2018 – 2022 cho cán bộ Hội phụ nữ 10 xã có các đối tượng được hỗ trợ dự án của huyện Tân Kỳ.

Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi tập huấn các đại biểu được giới thiệu tổng quan dự án WOBA, vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cấp ngành liên quan đến dự án, đối tượng hưởng lợi của dự án, giới thiệu các loại nhà tiêu trong dự án, cách phân biệt nhà tiêu hợp vệ sinh và không hợp vệ sinh;  Cách đấu nối công trình nước sạch cho hộ dân. Trong đó, mục tiêu chính nhằm hỗ trợ vào hộ dân yếu thế trong cộng đồng gồm: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dễ bị tổn thương, phụ nữ đơn thân, phụ nữ tàn tật, là những đối tượng yếu thế đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và vận động xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Đồng thời tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về tầm quan trọng của vệ sinh và nước sạch để người dân để hiểu đúng về mục tiêu của chương trình.

Dự án “Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ” với mục đích cải thiện vệ sinh môi trường, giảm các bệnh lây nhiễm qua nguồn nước, góp phần thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường trong  xây dựng nông thôn mới đồng thời nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về môi trường đối với sức khỏe cộng đồng.

 

Tác giả bài viết: Bông Mai

Nguồn tin: nghean.gov.vn

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.