Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

WOBA Việt Nam

Dự án Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả do Phụ nữ làm chủ (WOBA) Việt Nam được thiết kế và triển khai bởi tổ chức Đông Tây Hội Ngộ nhằm giải quyết những thách thức và bất bình đẳng trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh…

Trung tâm Tri thức

Trung tâm Tri thức là một sáng kiến ​​của Dự án Cải thiện Vệ sinh và Nước sạch dựa vào Kết quả do Phụ nữ làm chủ (WOBA) của tổ chức Thrive/ East Meets West, được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc thông qua Quỹ Water for Women.

WOBA Campuchia

WOBA Campuchia là một chương trình do Thrive / East Meets West (EMW) thiết kế và thực hiện nhằm giải quyết những thách thức và bất bình đẳng trong lĩnh vực nước sạch, vệ sinh (WASH) nông thôn tại Campuchia.