Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Các bài học kinh nghiệm sau 3 năm triển khai dự án WOBA tại Việt Nam

Dự án Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả do Phụ nữ làm chủ (WOBA) Việt Nam nhằm mục đích giải quyết những thách thức và bất bình đẳng trong lĩnh vực nước sạch, vệ sinh và môi trường nông thôn (WASH) của Việt Nam. Dự án có hai mục tiêu:

  1. Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ WASH công bằng cho người nghèo và cộng đồng yếu thế (cải thiện giới và hòa nhập xã hội) ở nông thôn Việt Nam;
  2. Cải thiện việc trao quyền và hòa nhập giới của phụ nữ thông qua việc công tác triển khai chương trình và ra quyết định.

Một số ghi chú, trích từ báo cáo Đánh giá Giữa kì, đã được thực hiện để ghi chép lại những bài học kinh nghiệm.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.