Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

WOBA Việt Nam – Kết quả 2019 và định hướng hoạt động 2020

Ngày 25/2/2020, Ban quản lý dự án WOBA đã tổ chức cuộc họp giao ban trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá kết quả thực hiện của năm 2019 và định hướng các hoạt động cho năm 2020.
Điều hành cuộc họp là BQL dự án Hội phụ nữ Việt Nam, Đông Tây Hội Ngộ, NCERWASS. Tham dự cuộc họp trực tuyến gồm có BQL dự án các tỉnh dự án Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Bến Tre.
2020 02 26 211242
2020 02 26 211306
2020 02 26 211326
2020 02 26 211347
2020 02 26 211406
2020 02 26 211423
2020 02 26 211442
2020 02 26 211457
2020 02 26 211512
2020 02 26 211528
Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.