Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Phụ nữ trong các doanh nghiệp nước sạch – vệ sinh: bài học kinh nghiệm ở các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Campuchia, Indonesia và Lào

Tài liệu kỹ thuật này được thực hiện nhằm tư liệu hóa những bài học kinh nghiệm ghi nhận được từ các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong các lĩnh vực không chỉ giới hạn ở nước sạch – vệ sinh (WASH) để hiểu rõ hơn những nỗ lực trong thời gian gần đây nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các doanh nghiệp liên quan tới nước sạch – vệ sinh.

Vui lòng đọc báo cáo (tiếng Anh) tại đây.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.