Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Phụ nữ trong lực lượng lao động ở lĩnh vực nước sạch – vệ sinh tại Campuchia

Nghiên cứu này được thực hiện để tìm hiểu những phương pháp, hướng tiếp cận nhằm hỗ trợ phụ nữ (trên mọi khía cạnh) tham gia hiệu quả hơn và được hưởng lợi từ việc tham gia lực lượng lao động trong lĩnh vực nước sạch – vệ sinh với sự góp mặt của chính phủ và khối tư nhân.

 

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.