Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Trao quyền cho phụ nữ thông qua quan hệ đối tác trong các chương trình vệ sinh nông thôn tại Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định mức độ tuyên truyền viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được trao quyền thông qua việc tham gia dự án CHOBA. Nghiên cứu cũng nhằm làm rõ tác động của dự án CHOBA đối với vị thế và mức độ ảnh hưởng của Hội Liên hiệp Phụ nữ với vai trò là một tổ chức đoàn thể, đồng thời tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của dự án CHOBA đối với chương trình vệ sinh của chính phủ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của phụ nữ và trẻ em nhờ vị thế được nâng cao của Hội Phụ nữ.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.