Cải thiện Vệ sinh & Nước sạch Dựa trên Kết quả.
Một trang web chia sẻ thông tin, tri thức và học hỏi

Phân tích tác động về giới của chương trình vệ sinh CHOBA ở cấp hộ gia đình ở Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm chỉ ra những bất cập trong nghiên cứu về trao quyền cho phụ nữ ở cấp hộ gia đình thông qua phân tích dữ liệu của chương trình vệ sinh nông thôn trên quy mô lớn ở Việt Nam, trong đó trên 120.000 hộ nghèo được vận động xây nhà tiêu hợp vệ sinh trong vòng 4 năm. Nghiên cứu tìm hiểu chủ thể ra quyết định chính của hộ gia đình trong việc xây nhà tiêu, phân tích các yếu tố của chương trình giúp trao quyền cho phụ nữ, mang lại cho họ tiếng nói có trọng lượng hơn. Ngoài ra, nghiên cứu cũng tìm hiểu việc phụ nữ tham gia nhiều hơn vào quá trình ra quyết định xây nhà tiêu có giúp nâng cao hiệu quả đầu ra của chương trình vệ sinh hay không.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.